KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
 
Posof Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/11/2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Posof İlkokulu Konferans Salonunda aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda yapıldı.
G Ü N D E M :
1- Açılış ve yoklama

2- 1 Dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- 2019 yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi.
4- Köy katlı payının görüşülerek borcu olan köylerin köy borçlarının birliğimize yatırılması.
5- Köy sorunları 
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış
Genel Kurul Toplantısı Kaymakam Enver Yılmaz’ın başkanlığında toplandı. Toplantıya İl Genel Meclis üyesi Birlik Encümeni Osman Şahin, İl Genel Meclis üyesi Birlik Encümeni Mehmet İşçi, Birlik Müdürü Şener Taşlı ve 49 köy Muhtarı katıldı.